Dr. Oetker jest wielopokoleniowym przedsiębiorstwem rodzinnym, które od lat kultywuje takie wartości jak odpowiedzialność i troska o najbliższych. Również Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce funkcjonuje, by wspierać młodych ludzi, którzy z różnych względów nie posiadają swojej biologicznej rodziny. Te same wartości zdecydowały o współpracy obu organizacji i stworzeniu programu „Wspieramy rodziny SOS".